Kontakt

Kontakt – Imprezy Zamknięte

www.clubmirage.pl
info@clubmirage.pl
tel: (22) 620-14-54
(22) 656-71-11

Adres:
Club Mirage
ul. Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Firma Kupiecka AS Sp. z o.o.
Nip: 526-00-34-375
Regon: 010616940
Nr KRS: 0000111608
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł